Football
Football
Football fever 99%

 <<ประวัติกีฬาฟุตบอล>>

ความเป็นมาของฟุตบอลจะถือกำเนิดขึ้นมาอย่างชัดเจนในช่วง ปี พ.ศ. 2406 และผู้ที่ถูกระบุว่าเป็นประเทศแรกในการก่อตั้งสมาคมฟุตบอลและการนำมาเล่นอย่างแพร่หลาย คือ ประเทศอังกฤษ โดยเป็นการนำลูกหนังทรงกลมมาเล่นกันอย่างแพร่หลายและมีการแบ่งผู้เล่นทั้ง 2 ฝ่ายอย่างชัดเจน ซึ่งชาติที่ให้กำเนิดกีฬาฟุตบอลนั้นยังไม่สามารถยืนยันได้อย่างแน่ชัด แต่จะมีอยู่ 2 ประเทศที่มีชื่อว่าอาจจะเป็นต้นกำเนิดของฟุตบอล คือ ฝรั่งเศสและอิตาลี

 
 
แต่สำหรับการเล่นแบบจริงจังจนสามารถตั้งเป็นสมาคมและมีการขึ้นทะเบียนกีฬาอย่างเป็นทางการจะมาในชื่อของประเทศอังกฤษ พร้อมการสร้างฟุตบอลให้กลายมาเป็นกีฬาอาชีพครั้งแรกในปี พ.ศ. 2431 ที่ประเทศอังกฤษด้วยเช่นกัน ปัจจุบันการแข่งขันฟุตบอลจะถูกวางกฎและระเบียบจากทางฟีฟ่าที่ถือว่าเป็นองค์กรระดับนานาชาติของกีฬาฟุตบอลที่ใหญ่ที่สุด ทั้งยังเป็นผู้จัดการแข่งขันใหญ่อย่างฟุตบอลโลกที่จะเกิดขึ้นในทุก 4 ปี เพื่อสรรหาทีมฟุตบอลที่แข็งแกร่งที่สุดมารับรางวัลอันทรงเกียรตินี้อีกด้วย